انرژی

کارخانه انرژی در سال 1348تاسیس و در سال 1350 با هدف تولید محصولات گرمایشی صنعتی شروع به فعالیت نمود. دامنه تولیدات این شرکت تا سال 1368 شامل بخاری کارگاهی و آبگرم کن و هیتر نفتی بوده است.

از سال 1368 با ورود تکنولوژی روز دنیا همچون آمریکا و حضور مهندسین و کارشناسان فنی اولین گام در جهت پیشرفت کارخانه برداشته شد و از سال 1378 توانسته انواع وسایل سرمایشی و گرمایشی متناسب با تولیدات و نیازهای روز دنیا تولید نماید.