لوازم خانگی یاس

گروه لوازم خانگی یاس قرین به سه دهه است که با نام بازرگانی یاس فعالیت خود را بر اساس  مشتری مداری و عرضه خدمات در صنعت لوازم خانگی همگام با استانداردهای روز جهانی و در شان رفیع مصرف کننده ایرانی، آغاز نموده است. در این مجموعه تمامی نیازهای مشتری در خصوص لوازم خانگی با تنوع فراوان و پشتیبانی پس از فروش اختصاصی تامین می شود.

تعداد شعب در مشهد 30 شعبه است

تعداد برند های موجود در یاس 120 برند می باشد