یوسیم

مجموعه یوسیم به عنوان یکی از معتبرترین برندهای عرضه کننده سیم کارت های خاص و روند در شهرهای بزرگ نظیر تهران و مشهد فعالیت دارد. این مجموعه سعی بر افزایش مخاطب و ارائه خدمات مناسب آن مجموعه می باشد.