Happychalet

Happychalet یک مهد کودک کوچک پرورشی و آموزشی در خانه برای کودکان خردسال است. محیط آموزشی فوق‌العاده راحت، دوستانه، روشن و رنگارنگ این مهد، کودکان را درگیر فعالیت‌های مختلف می‌کند تا مهارت‌ها و دانش آنها را افزایش دهد.