این صفحه در حال برورسانی می باشد

مدیر IT : مهندس بنی هاشمی
مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی : هوش مصنوعی
تخصص: مشاوره – برنامه نویسی
سابقه فعالیت : بیش از ۱۰سال
شماره تماس و مشاوره : ۰۰۹۸۹۱۵۱۰۶۷۲۰۲

کارمند واحد IT : مهندس امینی
مدرک تحصیلی : کارشناسی
رشته تحصیلی : کامپیوتر
تخصص: برنامه نویسی
سابقه فعالیت : بیش از ۴سال

کارمند واحد IT : مهندس محمدی
مدرک تحصیلی : کاردانی
رشته تحصیلی : کامپیوتر
تخصص: تولید محتوا
سابقه فعالیت : بیش از ۲سال